Kategorie

Newsletter

Obchodní a dodací podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodu firmy LIDUPE.CZ

2. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, dodacími podmínkami a reklamačním řádem.

3. Přijetí objednávky je potvrzeno elektronicky.

4. Prodej zboží na území České republiky je možný pouze v Kč.

5. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

6. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky nebo e-mailem kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky.

7. Zboží je expedováno do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. Písemné oznámení o vykrytí objednávky je zasíláno na Vaši e-mailovou adresu.

8. Zboží objednané on-line je zasíláno prostřednictvím České pošty s.p. na dobírku. Lhůta na vyzvednutí je 7 dní.

9. Poštovné činí 122 Kč, balné není účtováno. Překročí-li Vaše objednávka cenu 2500 Kč, není účtováno ani poštovné. Překročí-li Vaše objednávka cenu 10 000 Kč, poskytneme Vám slevu z ceny 3%.

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

2. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k zamítnutí reklamace. Reklamace musí být uplatněna v záruční době, která je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

3. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem vavrys@vavrys.cz nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Kopii oznámení je nutné zaslat spolu se zbožím. Kupující má také možnost zboží reklamovat osobně, v pracovní dny od 14:00 do 19:00 na adrese prodejny CYKLOSERVIS PETR Nušlova 2279, Praha 5, 158 00

4. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o koupi –Dobírka Výdej a číslo účtu, na který vám budou případně vráceny peníze. Pokud nebude uvedeno číslo účtu, zasíláme peníze složenkou.

5. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu vyřizování reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

6. V závislosti na druhu vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě uznání reklamace domáhat opravení nebo výměny zboží za nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

7. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.

8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nevhodného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že Vám toto z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost jej bez uvedení důvodu vrátit na adresu prodejny CYKLOSERVIS PETR, Nušlova 2279, 158 00 Praha 5 a budou Vám neprodleně zpět zaslány peníze. Záměnu zboží provádíme pouze v případě záměny velikosti a barvy, pokud požadujete záměnu artiklu, je zboží zasíláno znovu jako nová dobírka.

Podmínkou vrácení peněz je:

1. Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.

2. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží.

3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o koupi s číslem účtu, na který vám mají být vráceny peníze.

4. Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato.

Důležité upozornění Tato služba se vztahuje na území České republiky. LIDUPE.CZ provozující tento internetový obchod nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s nákupním a reklamačním řádem firmy.